Financování  

 

 

ÚSTNÍ REZERVACE (nezávazná)

Ústní rezervace je nezávazné vyjádření předběžného zájmu o koupi nemovitosti na základě které prodávající rezervuje zájemci po dobu několika dnů požadovanou nemovitost. Poté, musí být tato rezervace buď potvrzena uzavřením rezervační smlouvy, nebo zaniká, a o koupi dané nemovitosti se může ucházet další zájemce. Zde platí, že zájemce, který uzavře písemnou rezervační smlouvu jako první, má při následné koupi nemovitosti přednost.


 

 

REZERVAČNÍ SMLOUVA (závazná)

Podpisem Rezervační smlouvy se kupující zavazuje k závazné rezervaci vybrané jednotky. Prodávající se zavazuje nenabízet tuto jednotku dalším zájemcům po dobu trvání Rezervační smlouvy. Smlouva dále zavazuje Kupujícího uhradit rezervační poplatek ve výši 500.000,- Kč, který se započítává do Kupní ceny, a to do 5 dnů od jejího podpisu. Kupující i Prodávající se jejím podpisem zavazují uzavřít Budoucí kupní smlouvu a to nejpozději do 30 dní od podpisu Rezervační smlouvy. 


 

 

BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA

Podpisem Rezervační smlouvy běží lhůta 30 dní, která je určena zejména Kupujícímu k doladění financování. Během této lhůty musí být podepsána Budoucí kupní smlouva, která Kupujícího zavazuje k doplacení částky do 20% z Kupní ceny Nemovitosti - tedy částky o 500.000,- Kč nižší, než je 20% ceny Nemovitosti.


 

 

KUPNÍ SMLOUVA

Výzvu k podpisu Kupní smlouvy zasílá developer po dokončení stavebních prací v domě. Dle harmonogramu prací je předpoklad výzvy na konci března 2021 u budovy Londýnská č. 56, na konci června 2021 u budovy Londýnská č. 54. Kupující je zavázán do 30 dní od výzvy uzavřít Kupní smlouvu a doplatit 80% z Kupní ceny. V případě financování Hypotečním úvěrem Kupující předloží smlouvu o poskytnutí Hypotečního úvěru Prodávajícímu k nahlédnutí před podpisem Kupní smlouvy.  byty Praha 2 – Vinohrady  

Kontaktní formulářVaše osobní údaje budou zpracovány podle
Podmínek zpracování osobních údajů

Exkluzivní prodejce

byty Praha 2 – Vinohrady
Developer

byty Praha 2 – Vinohrady
Architekt

byty Praha 2 – Vinohrady
Generální dodavatel

byty Praha 2 – Vinohrady